?!DOCTYPE html> 公司新闻 - 福建多润斯建材有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0022/css/pintuer.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0022/css/animate.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0022/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0022/css/aos.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0022/js/jquery.min.js"></script> <script language='javascript' src='bigtop.js'></script></head> <body> <div id="fh5co-page"> <div class="topbar hidden-xs"> <div class="container"> <div class="toplc text-left">福建多润斯建材有限公司为您免费提?a href="/">防水涂料招商</a>?a href="/supply/index.html">同城防水辅材</a>?a href="/news/index.html">防水涂料厂家加盟</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="toplr text-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34157/stat/"></script></div> </div> </div> <header id="fh5co-header" aos="fade-up" aos-duration="500" aos-easing="linear"> <div class="layout"> <div class="container"> <div class="line"> <div class="header-inner"> <h3><a rel="nofollow" href="/"><img class="logo" src="/uploads/logo/20180801090504.png" alt="福建多润斯建材有限公? class="img-responsive" height=""/></a></h3> <nav role="navigation"> <ul> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/">网站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/about/index.html">关于我们<span class="downward"></span></a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/about/index.html">公司概况</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">公司荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">领导关怀</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">招商加盟</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">招商政策</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/supply/index.html">产品展示<span class="downward"></span></a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/bkfjl/index.html">贝壳粉系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ysqjl/index.html">艺术漆系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/nqqjl/index.html">内墙漆系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/wqqjl/index.html">外墙漆系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dc5dhdq/index.html">多彩5D皇石?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/fsjl/index.html">防水系列</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfsjjl/index.html">干粉砂浆系列</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jcfcjl/index.html">基材-辅材系列</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/download/index.html">工程案例</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/about/about2.html">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/about/about3.html">合作代理</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/news/index.html">新闻中心<span class="downward"></span></a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/index.html">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/index.html">行业资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/productinformation/index.html">产品信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/index.html">相关知识</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/contact/index.html">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> </div> </div> </div> </header> <aside> <div style="width:100%; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180728072646.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180728070349.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180728064351.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; function nextAd(){ if(adNum<picarr.length-1)adNum++ ; else adNum=1; document.images.imgInit.src=/news/relatedknowledge/picarr[adNum];/index.html document.getElementById('imgUrl').href=/news/relatedknowledge/imgLink[adNum];/index.html theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<a rel="nofollow" id="imgUrl" name=imgUrl href="" target="_blank"><IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="100%" width="100%" border=0 name=imgInit src=""></a>') nextAd() </script> </div> </aside> <div id="fh5co-content_show" class="padding-big-top full-screen"> <div class="container"> <div class="line" aos="fade-up"> <div class="x12 text-center fh5co-heading padding-large-bottom"> <span class="full-screen-small-title text-uppercase text-gray">每天都是新的起点,让我们为了更美好的每天而战?/span> <br /> <span class="full-screen-title">?新闻中心 ?</span> </div> </div> <ul class="nav text-center padding-large-bottom"> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/index.html" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/index.html" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/productinformation/index.html" title="产品信息">产品信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/index.html" title="相关知识">相关知识</a></li> </ul> <div class="line show_content padding-large-bottom"> <div class="show_list"> <ul class="list-media article-media"> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/31.html"><img src="/uploads/news/20180907024815.jpg" alt="防水涂料厂家的涂刷与地面基层状况有很大关? /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/31.html" title="防水涂料厂家的涂刷与地面基层状况有很大关?>防水涂料厂家的涂刷与地面基层状况有很大关?/a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-09-07 </div> <p>防水涂料厂家的涂刷与地面基层状况有很大关系腻子粉作为家庭装修的重要装饰材料,稍有不慎就会选购到不合格的产品,从而影响身体的健康,因此在选择腻子粉时一定要投入更多的精力,保证其质量和环保性。选择腻子粉时,联合建材厂提出以下两点建议?.首先当然是根据自己的实际需要选购一般型腻子或者是耐水型腻子,正常?..</p> </div> </div> </li> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/25.html"><img src="/uploads/news/20180823100112.jpg" alt="多润斯教您用哪种防水涂料做卫生间防水" /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/25.html" title="多润斯教您用哪种防水涂料做卫生间防水">多润斯教您用哪种防水涂料做卫生间防水</a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-08-23 </div> <p>多润斯教您用哪种防水涂料做卫生间防水 在装修中,卫生间的装修一贯都是我们注重的要点,尤其是里面的防水施工,更是重中之重,这可不是安心装修网小编随便说说的,或是耸人听闻的,确实都是这样说的。所以,卫生间的防水施工操作就尤为重要了,要是欠好好做,那必定影响后边卫生间的有用? 卫生间防水施工该怎么操作?...</p> </div> </div> </li> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/20.html"><img src="/uploads/news/20180818085958.jpg" alt="防水涂料招商代理教你怎样运用防水涂料及防水辅材的使用步骤" /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/20.html" title="防水涂料招商代理教你怎样运用防水涂料及防水辅材的使用步骤">防水涂料招商代理教你怎样运用防水涂料及防水辅材的使用步骤</a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-08-17 </div> <p>防水涂料招商代理教你怎样运用防水涂料及防水辅材的使用步骤 防水涂料在咱们日子中的用处是广泛的,尤其在装修的过程中,在近几年来,跟着装修热潮的席卷而过,防水涂料的品种也有了许多的改变,其间防水涂料就是受人们信任的一种涂料产品。那么防水涂料怎样运用?下面由深圳防水材料厂家的小编为我们介绍: 防水?..</p> </div> </div> </li> </ul> </div> <div class="text-center padding-big-top padding-big-bottom"> <ul class="pagination pagination-small"> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom border-top full-screen" aos="fade-up"> <div class="container padding"> <div class="line"> <div class="hidden-l xm10 table-responsive"> <ul class="nav nav-sitemap"> <li> <a rel="nofollow" href="/about/index.html" target="_blank">关于我们</a> <ul> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/index.html"><span>公司概况</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about2.html"><span>公司荣誉</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about3.html"><span>领导关怀</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about4.html"><span>招商加盟</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about5.html"><span>招商政策</span></a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/index.html" target="_blank">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/bkfjl/index.html"><span>贝壳粉系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/ysqjl/index.html"><span>艺术漆系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/nqqjl/index.html"><span>内墙漆系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/wqqjl/index.html"><span>外墙漆系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/dc5dhdq/index.html"><span>多彩5D皇石?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/fsjl/index.html"><span>防水系列</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/gfsjjl/index.html"><span>干粉砂浆系列</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/jcfcjl/index.html"><span>基材-辅材系列</span></a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/index.html" target="_blank">工程案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" target="_blank">服务支持</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html" target="_blank">合作代理</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/index.html" target="_blank">新闻中心</a> <ul> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/companynews/index.html"><span>公司新闻</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/industryinformation/index.html"><span>行业资讯</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/productinformation/index.html"><span>产品信息</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/relatedknowledge/index.html"><span>相关知识</span></a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/index.html" target="_blank">联系我们</a> <ul> <li>联系人:</li> <li>电话?00-0577-917</li> <li>网址:www.drsqy.com</li> <li>邮箱?19777307@qq.com</li> <li>地址:福州仓山区建新镇冠浦路152?3??/li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="xl12 xm2 padding-top"> <div class="media media-x text-center"> <div class="media-body"> <img src="/template/XYS0022/images/ewm.png" width="121" height="121" alt="" /> <p>关注我们,获取最新动?/p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout bg-main bg-inverse padding-top padding-bottom hidden-l full-screen"> <div class="container"> <div class="navbar text-center"> <div class="navbar-body nav-navicon" id="navbar-footer"> <div class="navbar-text hidden-s hidden-l"> <p>防水辅材哪家好?防水辅材加盟代理多少钱?防水辅材质量好不好?诚信公司专业以批发价格大量现货提供防水辅材、防水涂料招商培训、防水涂料厂家代理、防水涂料招商代理等优惠政策活动招商,欢迎来电咨询加盟!</p> <p> <a href="/4g/index.html" title="手机网站">手机网站</a> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-07-21/" rel="nofollow"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">闽ICP?8004886?/a> Powered by </p> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <script> $(function(){ $(".header-inner li").each(function () { if ($(this).find("a").attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('current'); } }); }) </script> <script src="/template/XYS0022/js/animate.min.js"></script> <script src="/template/XYS0022/js/main.js"></script> <script src="/template/XYS0022/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000, once: true }); </script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href=" tel:0591-22700988"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/index.html"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/index.html"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js" id="SendMessageScript" cid="34157"></script> </div> </body> </html>