?!DOCTYPE html> 防水涂料厂家_防水涂料招商代理_防水辅材包括哪些-福建多润斯建材有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0022/css/pintuer.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0022/css/animate.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0022/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0022/css/aos.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0022/js/jquery.min.js"></script> <script language='javascript' src='bigtop.js'></script></head> <body> <div id="fh5co-page"> <div class="topbar hidden-xs"> <div class="container"> <div class="toplc text-left">福建多润斯建材有限公司为您免费提?a href="/">防水涂料招商</a>?a href="/supply/index.html">同城防水辅材</a>?a href="/news/index.html">防水涂料厂家加盟</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="toplr text-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34157/stat/"></script></div> </div> </div> <header id="fh5co-header" aos="fade-up" aos-duration="500" aos-easing="linear"> <div class="layout"> <div class="container"> <div class="line"> <div class="header-inner"> <h3><a rel="nofollow" href="/"><img class="logo" src="/uploads/logo/20180801090504.png" alt="福建多润斯建材有限公? class="img-responsive" height=""/></a></h3> <nav role="navigation"> <ul> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/">网站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/about/index.html">关于我们<span class="downward"></span></a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/about/index.html">公司概况</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">公司荣誉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">领导关怀</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">招商加盟</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">招商政策</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/supply/index.html">产品展示<span class="downward"></span></a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/bkfjl/index.html">贝壳粉系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ysqjl/index.html">艺术漆系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/nqqjl/index.html">内墙漆系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/wqqjl/index.html">外墙漆系?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/dc5dhdq/index.html">多彩5D皇石?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/fsjl/index.html">防水系列</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfsjjl/index.html">干粉砂浆系列</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jcfcjl/index.html">基材-辅材系列</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/download/index.html">工程案例</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/about/about2.html">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/about/about3.html">合作代理</a></li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/news/index.html">新闻中心<span class="downward"></span></a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/index.html">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/index.html">行业资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/productinformation/index.html">产品信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/index.html">相关知识</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="first-level" href="/contact/index.html">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> </div> </div> </div> </header> <aside> <div style="width:100%; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180728072646.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180728070349.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180728064351.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; function nextAd(){ if(adNum<picarr.length-1)adNum++ ; else adNum=1; document.images.imgInit.src=/news/picarr[adNum];/index.html document.getElementById('imgUrl').href=/news/imgLink[adNum];/index.html theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<a rel="nofollow" id="imgUrl" name=imgUrl href="" target="_blank"><IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="100%" width="100%" border=0 name=imgInit src=""></a>') nextAd() </script> </div> </aside> <div id="fh5co-content_show" class="padding-big-top full-screen"> <div class="container"> <div class="line" aos="fade-up"> <div class="x12 text-center fh5co-heading padding-large-bottom"> <span class="full-screen-small-title text-uppercase text-gray">每天都是新的起点,让我们为了更美好的每天而战?/span> <br /> <span class="full-screen-title">?新闻中心 ?</span> </div> </div> <ul class="nav text-center padding-large-bottom"> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/index.html" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/index.html" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/productinformation/index.html" title="产品信息">产品信息</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/index.html" title="相关知识">相关知识</a></li> </ul> <div class="line show_content padding-large-bottom"> <div class="show_list"> <ul class="list-media article-media"> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/17.html"><img src="/uploads/news/20180818090716.jpg" alt="防水涂料厂家究竟用什么防水辅材适合做屋顶防水?" /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/17.html" title="防水涂料厂家究竟用什么防水辅材适合做屋顶防水?">防水涂料厂家究竟用什么防水辅材适合做屋顶防水?</a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-08-06 </div> <p>防水涂料厂家究竟用什么防水辅材适合做屋顶防水?面防水补漏用什么防水资料好?屋面高弹厚质防水胶由高密度粉料及液态高聚物添加剂等组成。粉料与添加剂混合后,发作化学反应,构成一层坚韧的弹性防水膜,该膜对混凝土和灰浆有杰出的粘附性,能与之构成严密健壮的永久性结合,避免了水的渗透?多润斯防水辅材适用范围1...</p> </div> </div> </li> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/16.html"><img src="/uploads/news/20180818090838.jpg" alt="防水涂料厂家指导你一定要刷到必定厚度,才干有用防水!" /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/16.html" title="防水涂料厂家指导你一定要刷到必定厚度,才干有用防水!">防水涂料厂家指导你一定要刷到必定厚度,才干有用防水!</a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-08-06 </div> <p>防水涂料厂家指导你一定要刷到必定厚度,才干有用防水!做防水,在家庭装修中是一个必不可少的项目。防水没做好,就会渗漏,滴滴答答让你莫衷一是。究其原因,无非是两个因素:施工和资料。资料的假、冒、伪、劣,施工的偷工减料、工艺粗糙、乃至错误,该花的钱不花,该做的不做,该处理的不处理,到最后渗漏是可想而知的?..</p> </div> </div> </li> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/15.html"><img src="/uploads/news/20180818091030.jpg" alt="贝壳粉涂料最适合婴儿房装修的新型材料" /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/15.html" title="贝壳粉涂料最适合婴儿房装修的新型材料">贝壳粉涂料最适合婴儿房装修的新型材料</a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-07-28 </div> <p>贝壳粉涂料适合装修?0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保,安全,舒适的室内环境,对孩子的健康发育,成长至关重要?家庭装修时如何能为孩子打造一个安全舒适的空间,这成了很多家长非常头痛的问题。因为儿童房不仅关系到孩子的生理和心理健康,...</p> </div> </div> </li> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/14.html"><img src="/uploads/news/20180818091122.jpg" alt="贝壳粉涂料厂家提醒儿童房装修注意事项" /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/14.html" title="贝壳粉涂料厂家提醒儿童房装修注意事项">贝壳粉涂料厂家提醒儿童房装修注意事项</a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-07-28 </div> <p>贝壳粉涂料装修注意事项,每个家庭装饰时若何能为孩子打造一个安全温馨的空间,这成为了许多家长反常头痛的成果。因为儿童房不只关系到孩子的心思和心思健康,一起也会影响到孩子将来的发展倾向,所以在装饰儿童房时,必要严严谨谨再严谨!近几年,儿童白血病岁月频发,家长们都反常的惊恐。有许多宝宝的依靠将为新房和宝宝...</p> </div> </div> </li> <li> <div class="media media-x"> <div class="media_img float-left"> <a rel="nofollow" href="/news/13.html"><img src="/uploads/news/20180818091158.jpg" alt="为什么装修大家都喜欢贝壳粉涂? /></a> </div> <div class="media-body"> <h3><a href="/news/13.html" title="为什么装修大家都喜欢贝壳粉涂?>为什么装修大家都喜欢贝壳粉涂?/a></h3> <div class="time hidden-l"> 2018-07-28 </div> <p>为什么装修大家都喜欢贝壳粉涂?贝壳粉涂料环保,在装饰污染已再也不是什么稀罕事了,新居及二手房在装饰进程所发生的甲醛,苯,TVOC等有毒气体时分围绕在身边,那末因装饰污染出现了身段不适,咱们又该怎么办呢?假设您入住新居后,出现以下症状请进步警惕?)家里小孩常常咳嗽、喷嚏、免疫力降低,新装饰的屋子孩...</p> </div> </div> </li> </ul> </div> <div class="text-center padding-big-top padding-big-bottom"> <ul class="pagination pagination-small"> <li class="previous_s"><a href="/news/News_7.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_solid">8</li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="/news/News_11.html" >11</a></li> <li class="next"><a href="/news/News_9.html">下一?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom border-top full-screen" aos="fade-up"> <div class="container padding"> <div class="line"> <div class="hidden-l xm10 table-responsive"> <ul class="nav nav-sitemap"> <li> <a rel="nofollow" href="/about/index.html" target="_blank">关于我们</a> <ul> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/index.html"><span>公司概况</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about2.html"><span>公司荣誉</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about3.html"><span>领导关怀</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about4.html"><span>招商加盟</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/about/about5.html"><span>招商政策</span></a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/index.html" target="_blank">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/bkfjl/index.html"><span>贝壳粉系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/ysqjl/index.html"><span>艺术漆系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/nqqjl/index.html"><span>内墙漆系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/wqqjl/index.html"><span>外墙漆系?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/dc5dhdq/index.html"><span>多彩5D皇石?/span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/fsjl/index.html"><span>防水系列</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/gfsjjl/index.html"><span>干粉砂浆系列</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/jcfcjl/index.html"><span>基材-辅材系列</span></a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/index.html" target="_blank">工程案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" target="_blank">服务支持</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html" target="_blank">合作代理</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/index.html" target="_blank">新闻中心</a> <ul> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/companynews/index.html"><span>公司新闻</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/industryinformation/index.html"><span>行业资讯</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/productinformation/index.html"><span>产品信息</span></a></li> <li><a rel="nofollow" class="btn-medium btn-medium-main" href="/news/relatedknowledge/index.html"><span>相关知识</span></a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/index.html" target="_blank">联系我们</a> <ul> <li>联系人:</li> <li>电话?00-0577-917</li> <li>网址:www.drsqy.com</li> <li>邮箱?19777307@qq.com</li> <li>地址:福州仓山区建新镇冠浦路152?3??/li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="xl12 xm2 padding-top"> <div class="media media-x text-center"> <div class="media-body"> <img src="/template/XYS0022/images/ewm.png" width="121" height="121" alt="" /> <p>关注我们,获取最新动?/p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="layout bg-main bg-inverse padding-top padding-bottom hidden-l full-screen"> <div class="container"> <div class="navbar text-center"> <div class="navbar-body nav-navicon" id="navbar-footer"> <div class="navbar-text hidden-s hidden-l"> <p>防水辅材哪家好?防水辅材加盟代理多少钱?防水辅材质量好不好?诚信公司专业以批发价格大量现货提供防水辅材、防水涂料招商培训、防水涂料厂家代理、防水涂料招商代理等优惠政策活动招商,欢迎来电咨询加盟!</p> <p> <a href="/4g/index.html" title="手机网站">手机网站</a> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-07-21/" rel="nofollow"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">闽ICP?8004886?/a> Powered by </p> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <script> $(function(){ $(".header-inner li").each(function () { if ($(this).find("a").attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('current'); } }); }) </script> <script src="/template/XYS0022/js/animate.min.js"></script> <script src="/template/XYS0022/js/main.js"></script> <script src="/template/XYS0022/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000, once: true }); </script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href=" tel:0591-22700988"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/index.html"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/index.html"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js" id="SendMessageScript" cid="34157"></script> </div> </body> </html>